Di động:

Máy in Fuji Xerox bị mất chữ ư và ơ Không rõ

28/11/2012 13:29 | lpag | Kinh nghiệm | Nhận xét(0) | Đọc(52572)
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Lỗi xảy khi in từ máy tính ra máy in có tình trạng mất chữ "ư" hoặc chữ "ơ". Để giải quyết vấn đề này bạn xử lý như sau

Highslide JS
Hình chỉ để minh họa cho nội dungCách 1:
- Vào Start >> Control panel >> chọn printers and Other Hardware (có biểu tuợng icon hình cài máy in và con chuột) >> chọn Printers and Faxes (phần này sẽ liệt kê các máy in của bạn đuợc kết nối khi in bị lỗi) >> chọn máy in bị lỗi ví dụ của mình là: FX DocuPrint 340A-AP >> chuột phải chọn Printing Preference:
- Chọn tab: Detailed Settings
- Chọn Specify Font .. ban đầu bị lỗi chữ ư, ở do mặc định cài máy in ở chế độ: Substitute TrueType Fonts with Printer Fonts.

+ Sau khi sửa lỗi tích chọn vào:
- Always Use True Type Fonts
- Print TrueType as Bitmap.

Sau khi cài đặt chọn apply .. Ok để kiểm tra.

Cách 2:
Chọn file word hoặc Excel bạn nhấn lệnh in xuất hiện cửa sổ setup máy in, các bạn chọn properties
- Tiếp tục setup như bước trên:
- Chọn tab: Detailed Settings
- Chọn Specify Font .. ban đầu bị lỗi chữ ư, ở do mặc định cài máy in ở chế độ: Substitute TrueType Fonts with Printer Fonts.

+ Sau khi sửa lỗi tích chọn vào:
- Always Use True Type Fonts
- Print TrueType as Bitmap.

Nội dung tôi sưu tầm trên mạng và có mang ra thực hành với một số trường hợp đạt kết quả tốt.

  Đánh giá nội dung
Vui lòng đánh giá nội dung này nếu bạn thấy hay. Cám ơn bạn!

Bài viết số 978 đã được: 7.4/10 (18 Đánh giá)

Edit & develop by LPAg v1.0.3.1376006758 [+] Từ khóa: LPAg, Computer, Mobile, Software, Hardware